Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σύνθεση Ρόμβοι (Γραμμικό)

Αρ. Έργου 54, σε χαρτί - γραμμικό - μελάνι - τέμπερα 32 x 32 εκ.