Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σύνθεση ελικοειδές (Γραμμικό)

Αρ. Έργου 55, σε χαρτί - γραμμικό - μελάνι - τέμπερα 24 x 25 εκ.