Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σύνθεση Κύβοι (Γραμμικό)

Αρ. Έργου 56, σε χαρτί - γραμμικό - μελάνι - τέμπερα 38 x 25 εκ.